ข้อควรระวังในการเลือกรถเช่ารายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาว

ข้อควรระวังในการเลือกรถเช่ารายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาว

รถเช่าระยะยาว, รถเช่ารายปี, รถเช่าองค์กร, รถเช่าบริษัท

สำหรับการเช่ารถรายปีนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเช่ารถกับผู้ให้บริการรายใดก็ตาม มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง และควรระวังที่จำเป็นต้องทราบ ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้เช่า ไม่ว่าจะในนามของบริษัทหรือองค์กรใดๆก็ตาม  และข้อควรระวังที่นำมาฝากกันก็มีดังต่อไปนี้ 

  • เมื่อได้เอกสารต่างๆมาแล้ว สิ่งที่ต้องระวังก็คือความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ซึ่งควรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่ารถระยะยาว  ทั้งสัญญาเช่า สัญญาประกันภัย หากจะทำประกันเพิ่มเติม เช่น ประกันรถหาย หรือประกันค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เหล่านี้เป็นต้น 
  • ในส่วนของการรับรถยนต์  สิ่งที่ต้องระวังคือสภาพของรถ เริ่มจากสภาพภายนอก  ควรเช็คว่ามีร่องรอยอื่นนอกจากที่ระบุในเอกสารเช่ารถหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหน้า กันชนหน้า กันชนหลัง ประตู กระจก รูกุญแจประตูข้าง  ถึงแม้ว่าจะเป็นรอยนิดๆหน่อยๆก็ต้องแจ้งทักท้วงและสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความมั่นใจ และทางที่ดี ควรถ่ายรูปรถเช่าเก็บไว้ทั้งสี่มุมหน้าหลังซ้ายขวา เผื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาใดๆก็ตามระหว่างใช้งาน
  • การบริการ รถยนต์ทดแทน กรณีเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน ก็เป็นข้อตกลงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเงื่อนไขอย่างละเอียดเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ บริษัทรถเช่านั้นจะต้องมีบริการเสริมก็คือ รถทดแทนที่นำมาใช้งานได้ทันที หากมีอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขของการเช่ารถรายปีที่สำคัญไม่น้อย
  • การตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ค่ามัดจำ ค่าเช่า ค่าต่อสัญญา ต้องมีความชัดเจนทั้งสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตกลงกันเป็นเอกสารสัญญา ลายลักษณ์อักษร ซึ่งในส่วนนี้ทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่ผู้เช่าต้องระมัดระวังด้วยการอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงต่างๆอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ระหว่างใช้งาน
  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาว ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว เพราะรถที่เช่าคือการใช้งานระยะยาวและส่วนใหญ่ก็ต้องมีพนักงานขับรถด้วย ดังนั้น  เครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรถเช่าจึงมีความสำคัญมาก  
สรุปแล้ว สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเลือกเช่ารถรายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาว ก็คือ เรื่องของเอกสารทุกอย่าง สภาพของรถยนต์ที่เช่า  พนักงานขับรถ ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการรถเช่า เพราะการเช่ารถในระยะยาว แน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น การระมัดระวังและรอบรอบในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่เลือกบริษัทผู้ให้บริการ ไปจนถึงขั้นตอนการรับรถจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังระหว่างที่อยู่ในสัญญาเช่ารถนั่นเอง

Leave a Comment