ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเช่าซื้อรถบริษัทรายปี​ (รถเช่ารายปี)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเช่าซื้อรถบริษัทรายปี​ (รถเช่ารายปี)รถบริษัทหรือรถออฟฟิตนั้นโดยตามความหมายแล้วก็คือรถที่เป็นรถสำหรับการใช้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับพนักงาน, รถสำหรับผู้บริหาร, รถสำหรับการขนส่งหรืออื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว, รถเช่ารายปีหรือรถเช่าซื้อ ก็ได้

ประโยชน์ 10 ข้อของรถเช่ารายปีหรือการเช่าซื้อรถบริษัทจะทำให้การจัดการง่ายขึ้น

1. สามารถจัดการเกี่ยวกับรถยนต์ได้ง่ายขึ้น

ที่เดียวจบครบทุกความต้องการ สามารถทำเรื่องเช่าซื้อรายปีซึ่งจะรวมรายละเอียดในการดูแลเรื่องเบี้ยประกันภัย พรบ ภาษีอากรต่างๆ การคำนวนค่าเสื่อม การต่อทะเบียน และการบำรุงรักษารถต่างๆ และสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคลที่ต้องมาดูแลเรื่องรถบริษัทให้ไปทำงานอื่นที่สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทมากขึ้นได้

2. การซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อรถยนต์ต่างๆใช้งานไปการบำรุงรักษาตามระยะเวลาและดูแลเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างปกติ มีสภาพที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดเวลา รถเช่ารายปีหรือการเช่าซื้อนั้นจะรวมการบำรุงรักษาพร้อมทั้งการนำรถสำรองในกรณีที่รถที่ได้เช่าซื้อมานั้นเกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้การได้

3. การจัดการเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ดีขึ้น

เมื่อมีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย และนำรถเข้าซ่อม จะทำการประสานงานและติดตามงานซ่อมกับทางบริษัทประกันภัยจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งมีรถใช้ทดแทนในระหว่างการซ่อม

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่แน่นอนชัดเจนและจัดการได้ง่ายขึ้น

สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนไว้ได้ในแต่ละปี เพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวรถยนต์ ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันรถ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ทำให้สามารถตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

5. สามารถลดภาระทางการเงิน

ด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คงที่ตลอดสัญญาเปรียบเสมือนเป็นการแบ่งงวดชำระโดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินก้อนใหญ่ทีเดียว พร้อมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องราคาค่าซากและราคาขาย และไม่ต้องนำราคาขายมาคำนวณเป็นรายรับและเสียภาษีมากขึ้นในปีนั้นๆ

6. บริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สามารถได้เงินกู้สำหรับการเช่ารถระยะยาวหรือเช่าซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องนำไปหักออกจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร พร้อมกับไม่มีความจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใด

7. ส่วนลดจากการซื้อจำนวนมาก

หากการเช่าซื้อรถเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จะสามารถได้รับส่วนลดและรายละเอียดที่ดีขึ้น รวมถึงค่าเช่าที่ต่ำลงได้

8. การจัดการค่าเสื่อมและการหักค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ และการหักค่าใช้จ่ายกรณีลีสซิ่งรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ระยะเวลาของการคิดค่าเสื่อมราคาคือจำนวนขั้นต่ำ 5 ปี และค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นกำหนดไว้สูงสุดที่จำนวน 1 ล้านบาท

9. นำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้

การเช่าซื้อหรือเช่ารถระยะยาวรายปีนั้นสามารถนำค่าเช่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้สูงสุดที่เดือนละ 36,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งแปลว่าสามารถนำค่าเช่าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาเช่า 5 ปี

Leave a Comment