ปัจจัยสำคัญในการเลือกรถเช่ารายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาว

ปัจจัยสำคัญในการเลือกรถเช่ารายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาว


เพราะรถเช่ารายปีและการเช่ารถบริษัทระยะยาว มีราคาค่อนข้างสูงอีกทั้งยังมีเงื่อนไขหลายอย่าง ดังนั้นการเลือกบริษัทรถเช่า ที่มีให้เลือกใช้บริการจำนวนมากในท้องตลาด จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ ที่จะแนะนำดังต่อไปนี้ 

  • อย่างแรกคือปัจจัยด้านราคาที่น่าพึงพอใจ  ควบคู่กับคุณภาพของรถยนต์ที่ต้องการเช่ามาใช้งานด้วย เพราะราคาที่ถูกเกินไปหรือแพงเกินไปก็อาจจะไม่ได้หมายความว่า จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานเสมอไป ดังนั้นการเลือกเช่ารถรายปี ในราคาที่เหมาะสม และตอบโจทย์การใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  • คุณภาพรถยนต์  ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญไม่น้อยในการเลือกรถเช่าระยะยาว เพราะส่วนใหญ่ผู้เช่ามีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ไปทุกๆพื้นในทุกๆวัน ถ้าหากรถมีปัญหาเกิดขึ้นจากคุณภาพรถยนต์ ก็จะทำให้เสียเวลาและเกิดความยุ่งยากต่างๆตามมาแน่นอน ดังนั้นการเลือกรถเช่าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก็เพื่อประโยชน์ของผู้เช่ารถนั่นเอง
  • ประกันภัยรถยนต์  ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกฏหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์โดยตรง ดังนั้นในการเลือกรถเช่าระยะยาว จึงควรเลือกที่มีประกันภัยชั้น 1 ที่คุ้มครองด้านนอกตัวรถยนต์ทั้งหมดและไม่ควรมีความรับผิดชอบอื่นๆเพิ่มเติมอีก ซึ่งในบางครั้งบริษัทที่ให้บริการบางแห่งก็ไม่ได้อธิบายเรื่องประกันภัยชัดเจน และอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องค่าเสียหายหรือค่าปรับต่างๆตามมา
  • เกี่ยวกับเอกสารในการเลือกรถเช่านั้น ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากและมีเงื่อนไขมากมาย ดังนั้น ควรเลือกบริษัทรถเช่าที่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารที่ไม่ยุ่งยากและมีการอนุมัติง่ายรวดเร็ว เพราะนั่นหมายความว่า บริษัทได้เห็นความสำคัญของลูกค้าที่ต้องการเช่ารถยนต์ระยะยาวจริงๆ จึงมีทางเลือกเรื่องเอกสารการเช่าให้เลือกมาใช้อย่างเหมาะสม 
  • ปัจจัยเรื่องเงินมัดจำที่ต้องวางระหว่างการเช่ารถระยะยาว  ก็เป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการในการเช่ารถเพราะบางกรณี ผู้เช่า ก็ต้องการบริษัทที่มีการวางเงินมัดจำไม่แพงเกินไป ดังนั้น ถ้าสามารถเลือกการวางเงินมัดจำในระดับราคาปานกลางและเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ได้ ก็ควรเลือกตามความต้องการอย่างดีที่สุด
  • ปัจจัยเรื่องบริการก่อนและหลังตกลงเช่ารถ โดยเฉพาะบริการหลังการเช่ารถ ถือว่ามีส่วนสำคัญมาก เนื่องจากปัญหาต่างๆ มักเกิดขึ้นหลังจากการเช่ารถนั่นเอง ดังนั้น ก็ควรเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่สามารถติดต่อสอบถามการแก้ปัญหาต่างๆได้ตลอดเวลาอย่างทันท่วงที 
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของปัจจัยในการเลือกรถเช่า ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะตัดสินใจใช้บริการเช่ารถ เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกไปแล้ว ก็ต้องใช้รถในระยะยาวและต้องใช้บริการของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งควรจะเป็นตัวเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้มากที่สุด

Leave a Comment