รู้จักกับประกันภัยสำหรับรถเช่ารายปีและรถเช่าระยะยาว

รู้จักกับประกันภัยสำหรับรถเช่ารายปีและรถเช่าระยะยาว

รถเช่าระยะยาว, รถเช่ารายปี, รถเช่าองค์กร, รถเช่าบริษัท

ส่วนหนึ่งของการเช่ารถรายปีและเช่ารถบริษัทระยะยาวที่เป็นสิ่งสำคัญมากก็คือ ประกันภัยรถยนต์ เพราะระหว่างที่ใช้งานรถเช่าในแต่ละปี ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ดังนั้น เมื่อในการเช่ารถยนต์จึงต้องตกลงกันเรื่องทำประกันภัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันภัยเพิ่มหรือว่าบริษัทรถเช่าได้ทำประกันภัยไว้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดของประกันภัยที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้ 

  • ประเภทของประกันภัยรถยนต์
ปกติแล้วรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ทั่วไป กฎหมายจะบังคับให้เจ้าของรถยนต์ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ นั่น หรือ ... รถยนต์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของตัวยานพาหนะ  ส่วนประกันภัยรถยนต์อีกแบบหนึ่งเรียกว่าภาคสมัครใจ เจ้าของรถยนต์จะซื้อหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่มีให้เลือกเป็นประกันภัยชั้น 1 ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 3 ที่มีให้เลือกซื้อจากบริษัทผู้ให้บริการอย่างที่คุ้นเคยกันดี
  • รู้จักกับประกันภัยสำหรับรถเช่าให้มากขึ้น
มากันที่ในส่วนของประกันภัยสำหรับรถเช่าในไทย  ส่วนใหญ่แล้วบริษัทรถเช่าก็จะทำประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ก็คือทั้ง ...รถยนต์และประกันภัยชั้น  1 ไว้  จากข้อมูลอ้างอิงในข้อ 7 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต้องระบุด้วยว่า ใช้เป็นรถส่วนบุคคล หรือ รับจ้าง หรือ ให้เช่า เพราะหากระบุเป็นการใช้รถยนต์เป็นรถส่วนบุคคลอย่างเดียว บริษัทประกันภัยก็จะสามารถปฏิเสธการให้สินไหมทดแทนได้  กรณีนำรถยนต์มาให้เช่า ดังนั้นบริษัทรถเช่าจึงมีการทำประกันภัยชั้น 1 ประเภทสำหรับเพื่อเช่าอยู่แล้ว โดยจะมีหมายเหตุแนบท้ายกรรมธรรม์ ในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรก โดยมากมักจะอยู่ที่ประมาณ  1-5,000 บาท ต่อกรณี  และหากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดเอง เช่น ไปชนสิ่งกีดขวางต่างๆ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง เป็นต้น
  • ประกันภัยแบบพิเศษของรถเช่าระยะยาว
รถยนต์ที่เช่ารายปีในระยะยาว บริษัทรถเช่าจะมีประกันภัยแบบพิเศษให้ลูกค้าเลือกซื้อเพิ่ม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้  ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันค่าเสียหายส่วนแรกที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด เช่น ขับไปชนท้ายรถคันอื่น กรณีแบบนี้ ฝ่ายที่เป็นผ฿เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง โดยทั่วไปราคาซื้อเพิ่มของประกันภัยพิเศษแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก จะอยู่ที่ 214 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 เมื่อซื้อประกันภัยแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่ม หมายความว่าหากเราขับรถยนต์ที่เช่ามาแล้ว ไปเฉี่ยวชน ต่างๆก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเช่ารถยนต์นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม บริษัทรถเช่าทุกบริษัทมักจะแนะนำให้ผู้เช่า ซื้อประกันภัยแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มอยู่แล้วเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ผู้เช่าก็สามารถตัดสินใจเลือกได้เองว่าจะซื้อประกันภัยเพิ่มหรือไม่ โดยที่บริษัทรถเช่าไม่สามารถบังคับได้ 


Leave a Comment