เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรถเช่าระยะยาว กับ การซื้อรถยนต์เป็นเจ้าของ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรถเช่าระยะยาว กับ การซื้อรถยนต์เป็นเจ้าของ


ระหว่างการเช่ารถรายปีหรือเช่ารถระยะยาวและ การซื้อรถยนต์เป็นเจ้าของ แน่นอนว่าทั้งสองอย่างย่อมมีทั้งข้อดี ข้อเสีย และยิ่งเป็นเจ้าของกิจการ บริษัท องค์กร ด้วยแล้ว การตัดสินใจเลือกระหว่าง ซื้อ กับ เช่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะต้องคิดคำนวณอย่างถ้วนถี่ว่า แบบไหนจะดีกว่า คุ้มกว่า และจัดการระบบเงินในบัญชีได้ดีกว่านั่นเอง  


เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการซื้อรถกับการเช่ารถแล้ว ก็จะได้ออกมา ดังนี้
  • ซื้อรถ
1. ต้องมีเงินดาวน์ หรือวงเงินประกัน
2. มีค่าใช้จ่ายคือค่างวดเท่ากันทุกเดือน  และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมบำรุงในทุกกรณี
3. ผู้ซื้อต้องดูแลเรื่องต่อทะเบียน ประกันภัย และ ... เอง
4. อาจจะไม่มีรถใช้ทดแทน เมื่อถึงเวลาบำรุงหรือเกิดอุบัติเหตุกะทันหัน
5. เปลี่ยนรุ่นและแบบรถได้ยาก ถ้าจะเปลี่ยนต้องขายแล้วซื้อใหม่เลย
6. ผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงจากค่าเสื่อม และค่าซากรถที่ไม่แน่นอนในอนาคต
7. รถยนต์ถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งมีระบบหักค่าเสื่อมปีละ 20% เป็นเวลา 5 ปี โดยสามารถหักได้สูงสุด 1,000,000 บาทเท่านั้น จึงถือเป็นภาระทางบัญชีเนื่องจากต้องควบคุมทรัพย์สิน
8. ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงเองซึ่งทำให้ยากต่อการคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ โดยเฉพาะรถบริษัท องค์กรต่างๆ
  • เช่ารถ
1.ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ หรือเงินมัดจำ
2. มีค่าใช้จ่ายคงที่ คือค่าเช่าทุกเดือน พร้อมความสะดวกสบายด้วยระบบซ่อมบำรุงโดยผู้ให้บริการเต็มรูปแบบ
3.ผู้เช่าไม่ต้องกังวลเรื่องต่อทะเบียนประจำปี ประกันภัย และ ...
4.มีรถทดแทนในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเมื่อรถคันที่เช่าต้องเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง หรือเกิดอุบัติเหตุ
5.ส่วนใหญ่ผู้เช่ารถรายปีหรือแบบระยะยาวสามารถเปลี่ยนรถได้ใหม่ตลอด ไม่ต้องขับรถตกรุ่น เพื่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
6. ผู้เช่าไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของราคาซากสำหรับการขายต่อมือสอง
7. สำหรับนิติบุคคล ก็คือบริษัทและองค์กรต่างๆ ในทางบัญชีรถเช่าไม่ถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สิน แต่เป็นค่าใช้จ่าย จึงลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด หรือไม่เกิน 36,000 บาท 
8.ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมบำรุง เพราะทางผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างคือ เกือบทุกบริษัทและองค์กรที่มีรถยนต์ให้ใช้งาน ล้วนเป็นรถยนต์ที่ให้บุคคลต่างๆ ใช้งานฟรี และไม่ใช่รถของบุคคลนั้น  โอกาสที่จะไม่ได้รับการดูแลดูบำรุงรักษาและขาดความทะนุถนอมในการใช้งาน รถยนต์ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ และสิ่งที่ตามมาคือ ต้องบำรุงรักษาหนักกว่าปกติ และมีค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ การเช่ารถยนต์แทนการซื้อจึงเป็นการลดภาระได้อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อรถหรือเช่ารถ 

Leave a Comment